Door de NZA en de zorgverzekeraars zijn de tarieven vastgelegd.

De volgorde van behandelingen en de bijbehorende codes zijn vastgelegd in behandel protocollen. U zult bij anderen praktijken dezelfde prijslijsten aantreffen.

Vergoeding zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars bepalen in hun aanvullende verzekering pakketten de vergoeding voor aanvullende kosten van de mondzorg. Sommige verzekeraars vergoeden een percentage van de code tot een bepaald bedrag. Anderen vergoeden een maximum tarief.
Dit kan betekenen dat u een klein deel moet bijbetalen. Dit kan, behalve voor de aanvullende
verzekering ook gelden voor de basis verzekering. 

Is het eigen risico van ook van toepassing op mondzorg? Nee, dit geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Tandartskosten worden (gedeeltelijk) vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering. Hierop geldt geen eigen risico.

De vergoeding van mondzorg voor de jeugd t/m 17 jaar: Deze wordt  voor 100% vergoed tot het gemiddelde tarief. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan dit betekenen dat u voor deze wettelijke hulp iets moet bijbetalen.
Meer informatie vindt u op de website www.veranderingenindezorg.nl

Als praktijk dienen wij u een begroting af te geven indien een behandeling duurder is dan 150 euro. Dit kan schriftelijk dan wel mondeling overeen gekomen worden. U weet dus altijd waar u aan toe bent. Door uw polis te vergelijken met de afgegeven begroting weet u wat uw eigen bijdrage is.