klacht-large

Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen.

Klachten kunt u mondeling of schriftelijk indienen bij onze praktijk. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk door ons in behandeling genomen. Zo nodig nemen wij contact met u op voor nadere informatie.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze voorleggen aan een onafhankelijke de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeeld.

Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. (033)4216189
www.paramedisch.org