Tarieven

Tarieven

Een gezond gebit voor iedereen Tarieven Mondzorg, 2017
Verzorging, Informatie en Preventie;
C13 Probleemgericht consult €20.44
C22 Medische anamnese €20.44
M01 Preventie voorlichting en/of instructie per 5 min. €12.06
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 min. €12.06
M03 Gebitsreiniging per 5 min. €12.06
M10 Fluoride behandeling, aanbrengen Fl- lak of chloorhexidine (per kaak 13,50) €26.89
A10 geleidings-en/of infiltratie verdoving €13.45
A15 Oppervlakte verdoving € 6.99
Parodontitis(Tandvlees)behandeling (bij chronische ontsteking van het tandvlees met verlies van kaakbot)
T11 Tandvlees onderzoek met  pocketstatus €142.53
T12 Tandvlees onderzoek met parodontiumstatus €155.98
T22 Grondig reinigen element+wortel. € 21.51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus na initiële tandvleesbehandeling. € 83.37
T32

T33

Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële tandvleesbehandeling.

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 96.81

€43.03

T52 Kort consult paro-nazorg € 56.48
T54 Standaard consult paro-nazorg € 81.75
T56

T60    

T61        

Uitgebreid consult paro-nazorg

Evaluatie onderzoek met pocketstatus

evaluatie onderzoek met parodontiumstatus

€108.65

€142.53

€155.98

T91                   Pocketregistratie.       ( alleen na chirurgie)                                                         € 32.72
T92                   Parodontium registratie           (,,) € 64.54
T93                  Bacteriologisch paro-onderzoek € 37.65
AZB/AMB Niet nagekomen afspraak per 30 minuten € 32.00
M61 Afdrukken ten behoeve van een opbeetplaat tegen het klemmen of knarsen (exclusief techniekkosten) € 24.20

i